Uchwała nr XXV/362/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

Zobacz treść planu (PDF).