Gmina Cieszyn

Uchwała nr XXIV/278/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Z. Kossak - Szatkowskiej, ul. G. Morcinka i ul. W. Kargera

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/166/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego tereny położone w rejonie węzła drogi krajowej S1 w Krasnej

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie nr XIII/134/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C miasta Cieszyna, obejmującego częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/133/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Cieszyna obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/100/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar zawierający częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/86/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar zawierający częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/67/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru obejmującego wschodnią część terenów położonych pomiędzy ul. Generała Józefa Hallera, a terenem kolei

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenów położonych w rejonie ulic Gajowej i Łanowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/346/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej obszar położony po północnej stronie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/345/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar zawierający częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/254/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/188/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, obejmującego teren po północnej stronie ul. Wiślańskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/164/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego tereny położone w rejonie węzła drogi krajowej S1 w Krasnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/165/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, obejmującego teren po północnej stronie ul. Wiślańskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/139/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony pomiędzy ul. Liburnia a ul. Czarny Chodnik

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/108/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony pomiędzy ul. Liburnia a ul. Czarny Chodnik

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/53/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego część terenów Małej Łąki i Boguszowic dla terenu położonego w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w rejonie ul. Motokrosowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/8/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C miasta Cieszyna, obejmującego częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/7/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego część terenów Małej Łąki i Boguszowic dla terenu dawnego przejścia granicznego Cieszyn – Boguszowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVIII/495/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C miasta Cieszyna, obejmującego częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk

Zobacz treść planu (PDF).