Uchwała nr XVIII/215/2020 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siewierz w rejonie cmentarza parafialnego na Osiedlu Zachód

Zobacz treść planu (PDF).