Gmina Grodków

mpzpUchwała Nr XLV/353/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław


Data uchwalenia: 2014-07-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXIX/313/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywności gospodarczej we wsi Młodoszowice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała Nr XXXII/272/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osiek Grodkowski.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-05

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

 

mpzp m Uchwała nr XLIV/452/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków – Wojnowiczki, Rogów, Żarów, Bogdanów i Mikołajowa.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 23.12.2010 r.

 

Renta planistyczna

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu: - dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MW, MN, MU, RM, RU, AG, P, U w wysokości 20%, - dla pozostałych terenów w wysokości 1%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

 

mpzp m Uchwała nr XLIV/453/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków – Sulisław

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 23.12.2010 r.

 

Renta planistyczna

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu: - dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN, MW, MU, UT, UH, RM, RU w wysokości 20%,- dla pozostałych terenów w wysokości 1%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

 

mpzp m Uchwała nr XLIV/454/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków – Gierów i Wierzbna.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 23.12.2010 r.

 

Renta planistyczna

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu: - dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MW, MN, MU, RM, RU, AG w wysokości 20%, - dla pozostałych terenów w wysokości 1%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).