powiat radomski

Uchwała nr XXVIII/187/2020 Rady Miasta Pionki z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pionki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/204/2020 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Jaszowice, w gminie Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie - etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/193/2020 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 385/2 położonej w obrębie 0014 Janiszew w miejscowości Janiszew w gminie Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/53/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ul. Warszawskiej w Jedlińsku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV.150.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk – część A.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX.79.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ew. nr 41/7, 41/8, 41/10, 41/11 w obrębie geodezyjnym Podgajek Zachodni w gminie Przytyk.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII.68.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk – część A.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/67/19 Rady Miasta Iłża z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Iłża dla wybranych terenów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI.43.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ew. nr 39 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLV.342.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część B.

Zobacz treść planu (PDF).