powiat radomski

mpzpUchwała nr XV/131/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Sołtyków w gminie Skaryszew.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-07

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr X/51/2011 Rady Gminy Kowala z dnia 7 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Kowala – I etap (z wyłączeniem sołectwa Kosów)obejmujący sołectwa Bardzice, Grabina, Huta Mazowszańska, Kotarwice, Mazowszany, Parznice, Ruda Mała, Trablice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-14

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf
Zalacznik10.pdf
Zalacznik11.pdf
Zalacznik12.pdf
Zalacznik13.pdf
Zalacznik14.pdf
Zalacznik15.pdf
Zalacznik16.pdf
Zalacznik17.pdf
Zalacznik18.pdf
Zalacznik19.pdf
Zalacznik20.pdf
Zalacznik21.pdf
Zalacznik22.pdf
Zalacznik23.pdf
Zalacznik24.pdf
Zalacznik25.pdf
Zalacznik26.pdf
Zalacznik27.pdf
Zalacznik28.pdf

mpzpUchwała nr III/2/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej położonych w sołectwie Klwatka Szlachecka w gminie Jedlińsk.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-02

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.rtf

mpzpUchwała nr VI/61/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w centralnej części miasta Pionki pomiędzy ulicą Kozienicką, torami kolejowymi, ogródkami działkowymi oraz ulicą 15 Stycznia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-31

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr VI/63/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części miasta Pionki pomiędzy ulicami Partyzantów, Chemiczną, projektowanym przedłużeniem ulicy Adasia Guzala oraz Leśną.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-31

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc

mpzpUchwala nr XLVI/294/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 września 2010 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu i obszaru górniczego Wierzbica III, na obszarze gminy Wierzbica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-14

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXV/269/10 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Makowiec Etap I, Gmina Skaryszew.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-28

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXIII/230/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Maków.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-17

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXIV/35/2009 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 października 2009r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlińsk na terenie położonym w miejscowości Klwaty.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-17

Zobacz treść planu (PDF)