powiat lipski

mpzpUchwała nr XXV/201/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego, zlokalizowanych w rejonach ulic: Gospodarczej i Obrońców Chotczy w mieście Lipsko oraz drogi powiatowej relacji Lipsko-Jelonek w mieście i gminie Lipsko


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-19

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1A.pdf
Zalacznik1B.pdf
Zalacznik1C.pdf

mpzpUchwała nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy Solecka III – teren „B” w mieście Lipsko.


Data uchwalenia: 2011-07-4
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-26

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalno-usługowej, zlokalizowanych w rejonie ulicy Zwoleńskiej w mieście Lipsko.


Data uchwalenia: 2011-07-4
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-26

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf