powiat lipski

Uchwała nr XXI/123/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalno - usługowej, zlokalizowanych w rejonie ulicy Zwoleńskiej w mieście Lipsko

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego, zlokalizowanych w rejonie ulic: Gospodarczej i Obrońców Chotczy w mieście Lipsko oraz drogi powiatowej relacji Lipsko-Jelonek w mieście i gminie Lipsko

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy Solecka III – teren „B” w mieście Lipsko

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy Solecka III – teren „A” w mieście Lipsko

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sienno dla miejscowości Ludwików

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sienno dla miejscowości Wierzchowiska Pierwsze

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/146/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/147/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów (zmiana nr 2)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXV/201/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego, zlokalizowanych w rejonach ulic: Gospodarczej i Obrońców Chotczy w mieście Lipsko oraz drogi powiatowej relacji Lipsko-Jelonek w mieście i gminie Lipsko


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-19

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1A.pdf
Zalacznik1B.pdf
Zalacznik1C.pdf