powiat wyszkowski

mpzpUchwała nr XLV/463/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla ulicy Graficznej oraz części ulic Pułtuskiej i Leśnej.


Data uchwalenia: 2014-02-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XLIV.255.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk działki o numerze ewidencyjnym 71 w miejscowości Białebłoto-Stara Wieś


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXVIII.224.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Gminy Rząśnik Nr XXVII/130/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnik w zakresie objętym skargą Wojewody Mazowieckiego znak LEX-I.0552.19.2013.BŁ z dnia 02.08.2013r. po uwzględnieniu ustaleń podjętych na postępowaniu mediacyjnym przeprowadzonym w WSA w Warszawie w dniu 19.11.2013r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/372/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla miejscowości Kamieńczyk – etap A


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII/370/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla miejscowości Ślubów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXVII/368/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla kwartału ulic: Generała Józefa Sowińskiego, 1 Maja, Prostej i Gen. Wincentego Kowalskiego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII/369/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru części ul. I Armii Wojska Polskiego i miejscowości Natalin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-27

Zobacz treść planu (PDF).


zalacznik nr 1 do uchwaly.pdf
zalacznik_nr_2_do_uchwaly.pdf
zalacznik_nr_3_do_uchwaly.pdf

mpzpUchwała nr XXXVI/353/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla kwartału ulic: 11 – go Listopada, Pułtuskiej, Wspólnej, Dworcowej, I Armii Wojska Polskiego i Prostej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/294/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przemysłowo-produkcyjno-usługowego przy ulicy Białostockiej w Wyszkowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-26

Zobacz treść planu (PDF).


zalacznik nr 2 do uchwaly Bialostocka.pdf

mpzpUchwała nr XXXI/273/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru części ul. Pułtuskiej, ul. Włościańskiej i ul. Żytniej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-01

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf