powiat Radom

mpzpUchwała nr 760/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Lubelska”.


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1989D66C-D298-4E73-BFAD-41E633F16FD9.png

mpzpUchwała nr 681/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia „Brzustówka – I etap” obejmującego teren w obrębie ulic: Żółkiewskiego, Mieszka I, Energetyków i Brzustowskiej.


Data uchwalenia: 2014-03-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik58779D94-F042-4081-BCCA-BD80DAC1E0E8.jpg

mpzpUchwała nr 636/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kozienicka – cmentarz - etap I”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 616/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia „Bernardyni”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 604/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego „Centrum Północ”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 535/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 6 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ul. Rodziny Ziętalów, ul. Zubrzyckiego, wschodnią granicą działki nr ewid. 230/3 i ul. Żółkiewskiego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 488/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia „Witolda – Kilińskiego” przyjętego uchwałą Nr 260/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 marca 2000 r., zmienionego Uchwałą Nr 826/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 maja 2006 r. – etap I.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 487/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Leśniczówka” w Radomiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 381/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SZWARLIKOWSKA” na obszarze położonym w rejonie ulic: Szpitalnej, Esterki, Szwarlikowskiej, Reja, ronda Mireckiego – Okulickiego – Placu Ks. Romana Kotlarza w Radomiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-04

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 358/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Kasztelańska, Orkana przyjętego Uchwałą Nr 768/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2006 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-03

Zobacz treść planu (PDF)