powiat kozienicki

Uchwała nr XIX/123/20 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 51 w Anielinie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/293/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ganiewskiego, Południowej i Grabianowskiej – część II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/283/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 7 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Ryczywół, zwanego Ryczywół Szklarnie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/233/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Polesie” w Kozienicach

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie nr 1 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/217/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piaski Zamiejskie, Żniwna i Stodolna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/154/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Janików i Janików Folwark w Gminie Kozienice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/155/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Wola Chodkowska, Gmina Kozienice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/171/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera i Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach – Część A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/109/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Siedlce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”

Zobacz treść planu (PDF).