powiat nowodworski

Uchwała nr XXVII/233/2020 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów obejmującego część miejscowości Cząstków Mazowiecki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/166/20 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w miejscowości Nowe Grochale, gmina Leoncin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/167/20 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w miejscowości Nowa Mała Wieś, gmina Leoncin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/168/20 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 września 2020 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Wilków, gmina Leoncin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/169/20 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stanisławów Gmina Leoncin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/217/2020 Rady Gminy Czosnów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Czosnów, części miejscowości Dębina i części miejscowości Kazuń Nowy w gminie Czosnów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/225/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zakroczym części obrębu ewidencyjnego 0017 Wólka Smoszewska, 0007 Mochty-Smok i 0015 Trębki Stare - część II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/191/2020 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu gminy Czosnów obejmującego część miejscowości Jesionka, część miejscowości Małocice oraz część miejscowości Wólka Czosnowska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/190/2020 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów obejmującego część miejscowości Izabelin Dziekanówek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/188/2020 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów obejmującego część miejscowości Łosia Wólka

Zobacz treść planu (PDF).