powiat nowodworski

mpzpUchwała nr XLVI/330/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk obejmującego obszar wsi Lelewo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/265/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Błędowo”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVI/438/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie trasy Gen. Thommee


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XXXI/249/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 października 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIX/245/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla fragmentu wsi Stanisławowo”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/273/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk obejmującego obszar wsi Andzin


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XLII/199/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałów, gmina Leoncin


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.PDF
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XVII/150/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nasielsk, dotyczącego części wsi Budy Siennickie.


Data uchwalenia: 2012-02-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-25

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr X/40/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śniadówko - gmina Pomiechówek.


Data uchwalenia: 2011-07-21
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1a.pdf
Zalacznik1b.pdf

mpzpUchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nasielsk, obejmujacego obszar wsi: Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo, Morgi, Mokrzyce Włościańskie”, dotyczącej części miejscowości Stare Pieścirogi.


Data uchwalenia: 2010-12-22
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-14

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg