powiat sochaczewski

mpzpUchwała nr XLIII/486/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew pod nazwą „Południowa pierzeja rynku – etap I”.


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XLVII/215/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Nowe Mostki, Orły Cesin i Feliksów w gminie Sochaczew


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG

mpzpUchwała nr XXXVI/271/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu Nowa Piasecznica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVI/270/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część wsi Seroki Parcela


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXV/261/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 19 września 2013r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBU TERESIN GAJ


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVI/381/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla rejonu ulicy Żyrardowskiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVI/380/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu byłego „Chemitexu”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 241/XXXI/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 50/4 z obrębu Okopy w Gminie Nowa Sucha.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 242/XXXI/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 82/2 z obrębu Zakrzew w Gminie Nowa Sucha


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/177/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Wójtówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf