powiat żyrardowski

mpzpUchwała nr XLVIII/300/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice.


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr L/315/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 15 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice dla fragmentu wsi Radziejowice i Adamów Parcel


Data uchwalenia: 2014-05-15
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XLVIII/301/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragment miejscowości Radziejowice i Tartak Brzózki (obręb ewid. Tartak)


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XLVI/373/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Mszczonowa.


Data uchwalenia: 2014-05-21
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XLIII/350/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 lutego 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI NOSY - PONIATKI.


Data uchwalenia: 2014-02-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XLVI/374/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 maja 2014r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonowa dla terenu obejmujacego działki nr ew. 238/1, 239, 240 w ich granicach ewidencyjnych.


Data uchwalenia: 2014-05-21
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XL/251/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 kwietnia 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ BEDNARY


Data uchwalenia: 2014-04-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XL/317/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo Mściska


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXIX/311/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo Dańki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XLI/248/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 10 września 2013r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI ZBOISKA


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-15

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf