powiat żyrardowski

Uchwała nr XXVI/222/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie oraz fragment miejscowości Marków -Towarzystwo – Obszar III.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/259/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa zatwierdzonego uchwałą Nr XXXV/278/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/210/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego działkę o nr ew. 35/1 położoną w miejscowości Wręcza A.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/204/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2020 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIASTA MSZCZONOWA OBSZAR I (działka nr ew. 82/6)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/249/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/213/2020 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 września 2020 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI KUKLÓWKA ZARZECZNA – Obszar IIb

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/243/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/79/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/184/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 83/2, 83/6, 83/10, 85/1, 86 położone w miejscowości Adamowice, uchwalonego Uchwałą Nr XII/91/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 września 2019r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/180/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 119/1, 119/2, 119/3 położone w miejscowości Badowo-Dańki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/168/2020 Rady Gminy Radziejowice z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice, obejmującego fragmenty miejscowości: Tartak Brzózki (obręb ewid. Tartak) - działka nr ewid 448 i Słabomierz - działka nr ewid. 101.

Zobacz treść planu (PDF).