powiat węgrowski

Uchwała nr XXII/156/2020 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Bońkowo Podleśne.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/157/2020 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Wróblewo.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/158/2020 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Zgliczyn-Glinki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/176/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Mościbrody, gmina Wiśniew

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLV/395/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej – Aleksandrowicza – etap II”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/146/2020 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Gradzanowo Zbęskie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/145/2020 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Zgliczyn Witowy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV.116.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 604 w miejscowości Słubice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr Xv.117.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 912  w miejscowości Słubice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/128/2020 Rady Gminy Radzanów z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Cegielnia Ratowska.

Zobacz treść planu (PDF).