powiat węgrowski

mpzpUchwała nr XXXI/170/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów dla części wsi Leśnogóra, Trzebucza, Stawiska, Kolonia Sinołęka, Stara Trzcianka, Nowa Trzcianka


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1 rysunek nr 1.pdf
Zalacznik1 rysunek nr 2.pdf
Zalacznik1 rysunek nr 3.pdf

mpzpUchwała nr XXXI/200/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy śródmiejskiej miasta Węgrowa część I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Kaliska i Barchów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XV/120/12 Rady Gminy w Liwie z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liw obejmującego farmę wiatrową „Jartypory” w obrębie miejscowości Jartypory.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XVIII/105/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa – terenu dworca autobusowego przewozów pasażerskich i działek przyległych.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-18

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.doc
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc

mpzpUchwała nr XI/53/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa terenu Miedzanka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-03

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.doc
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc

mpzpUchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ostrówek.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-11

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLVIII/298/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Węgrowa – Osiedle „Glinki”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-24

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XL/275/2009 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Budziska.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-27

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XLII/271/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Węgrowa – Centrum.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-18

Zobacz treść planu (PDF)