gmina Węgrów

mpzpUchwała nr XXXI/200/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy śródmiejskiej miasta Węgrowa część I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr XVIII/105/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa – terenu dworca autobusowego przewozów pasażerskich i działek przyległych.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-18

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.doc
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc

mpzpUchwała nr XI/53/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa terenu Miedzanka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-03

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.doc
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc

mpzpUchwała nr XLVIII/298/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Węgrowa – Osiedle „Glinki”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-24

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XLII/271/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Węgrowa – Centrum.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-18

Zobacz treść planu (PDF)