powiat ciechanowski

Uchwała nr XXI/149/2020 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck dla wybranych obszarów w rejonie ulic Płockiej, Ciechanowskiej, Mazowieckiej oraz Leśnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/145/20 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 26 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Kicin, Wola Wodzyńska, Halinin gm. Ojrzeń

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/146/20 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 26 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Nowa Wieś gm. Ojrzeń

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/147/20 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 26 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Osada Wola gm. Ojrzeń

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/148/20 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 26 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zielona gm. Ojrzeń

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 259/XXV/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BLOKI I” – część A w Ciechanowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/128/2020 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kowalewko, gmina Glinojeck

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Bielawy, gmina Glinojeck.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Działy, gmina Glinojeck.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 51/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. ws. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Zobacz treść planu (PDF).