powiat ciechanowski

mpzpUchwała nr 479/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Orylska” w Ciechanowie.


Data uchwalenia: 2014-03-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 411/XXXV/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mławska” w Ciechanowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XIX/202/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki nr 112/2 w Kondrajcu Szlacheckim, gmina Glinojeck.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XIX/201/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Rumoka, gmina Glinojeck.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XIX/200/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck dla terenów oznaczonych symbolami 115 P.U i 65 P.U oraz działek nr 8 i 10


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg

mpzpUchwała nr XIX/199/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Żeleźnia, gmina Glinojeck.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr 281/XXIV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczurzynek” w Ciechanowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXII/127/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żochy gmina Ojrzeń


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXII/126/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Kownaty Borowe gm. Ojrzeń


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 244/XX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przasnyska II” w Ciechanowie.


Data uchwalenia: 2012-06-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-17

Zobacz treść planu (PDF)