powiat ostrołęcki

Uchwała nr XXVI/312/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły, fragment „B”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/304/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ewid. 627 i 628 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/305/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ewid. 628/3, 628/4, 628/5, 628/6, 628/7, 628/8, 628/9, 628/10, 628/11, 628/12, 628/13, 628/16, 628/17 i 628/20 w obrębie geodezyjnym Reguły

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/306/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły, fragment „C”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/282/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Działkowa” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/248/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły, fragment „A”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/198/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ewid. 560, 561 i 633 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zamość w gminie Troszyn – etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica- część IIB", obejmującego teren cmentarza parafialnego w Komorowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Dworcowa”

Zobacz treść planu (PDF).