powiat otwocki

Uchwała nr XX/146/2020 Rady Gminy Kołbiel z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Człekówka i Karpiska w rejonie ulicy Wspólnej, Lotników i Szkolnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 99.XXVIII.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza III”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 100.XXVIII.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Projektowana I”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 82.XXVII.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna – Żabia”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 84.XXVII.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Izabela Dębów część A”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Kołbiel z dnia 2 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chrosna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/132/2020 Rady Gminy Kołbiel z dnia 2 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kąty i Chrząszczówka w rejonie ulicy Strażackiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Kołbiel z dnia 2 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rudzienko w rejonie ulicy Piaskowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/155/20 Rady Gminy Osieck z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osieck dla działki o numerze ewidencyjnym 2024/1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/310/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej "Ługi" miasta Otwocka pod nazwą "Osiedle Ługi"

Zobacz treść planu (PDF).