powiat otwocki

mpzpUchwała nr XXX/238/14 Rady Gminy Osieck z dnia 19 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck dla części działek nr 50/3, 51/3, 52/3 i 53/3 położonych we wsi Sobienki.


Data uchwalenia: 2014-05-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 292/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zatwierdznia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego teren ograniczony ulicami: Piłsudskiego, Polną, 3 Maja i Rozkoszną


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXIV/194/13 Rady Gminy Osieck z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck w części wsi Górki- działki nr 125,126,127,128,129,130,131,146


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLIII/393/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczew, obejmującego teren działek:609; 620/1; 620/2;882/2 położonych w Otwocku Małym w rejonie ul. Częstochowskiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr 303/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa pn. Centrum Michalina - etap A


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 260/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Polnej, Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Parkowej, Sosnowej, Leśnej, Świderskiej i Ogrodowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 259/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-19

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 70.XXIX.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 6 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Majdan- Góraszka”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 226/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego teren ograniczony ulicami: Graniczną, 3 Maja, Szeroką i Wawerską.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-19

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XVI/92/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 20 kwietnia 2012r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w północno – wschodniej części miejscowości Kołbiel.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-21

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf