powiat grójecki

mpzpUchwała nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części miasta Grójca


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/177/13 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIV/177/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar część wsi Widok


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIV/176/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar fragmentu wsi Martynów OBSZAR I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIV/175/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar część wsi Hipolitów dz.3, dz.4, dz.5


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr V.21.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Olszany


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalaczniknr 1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII/227/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta na terenie obejmującym działki nr ew. 1869, 696, 1835, 1836/2 położone pomiędzy cmentarzem a terenem Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-15

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XXI/157/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Wola Pieczyska ozn. 1-2-3-4-5-6


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXI/156/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Grobice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg