Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.255.2020.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2021 r. Rada Miejska w Serocku

Zobacz treść planu (PDF).