powiat Siedlce

mpzpUchwała nr XLIII/437/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Grabianów, Białki, Ujrzanów, Joachimów


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XL/389/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie linii i stacji 400kV w miejscowości Ujrzanów


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/369/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce, części wsi Stare Opole.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/703/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. SZPITAL i PARKI w Siedlcach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/643/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Władysława Jagiełły w Siedlcach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik_Nr_1_do_Uchwaly_Nr_XXXV-643-2013.pdf
Zalacznik_Nr_2_do_Uchwaly_Nr_XXXV-643-2013.doc
Zalacznik_Nr_3_do_Uchwaly_Nr_XXXV-643-2013.doc

mpzpUchwała nr XXXII/285/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn-Pieńki


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1a.pdf
Zalacznik1b.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XXV/493/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 3-go Maja obejmującego obszar 25UO w Siedlcach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-05

Zobacz treść planu (PDF).


zalacznik_Nr_2_do_planu_3-go_Maja.doc

mpzpUchwała nr XXV/494/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ul. Henryka Guta w Siedlcach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-05

Zobacz treść planu (PDF).


zalacznik_Nr_2_do_Uchwaly_Nr_XXV-494-2012.doc

mpzpUchwała nr XXIV/458/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Północnej Dzielnicy Przemysłowej”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik_Nr_2_do_Uchwaly_Nr_XXIV-458-2012.doc

mpzpUchwała nr XXII/179/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-05

Zobacz treść planu (PDF)