powiat łosicki

Uchwała nr XXIII/115/2020 Rady Gminy Olszanka z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka w obrębie Korczówka-Kolonia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/108/2020 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka w obrębie Mszanna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/97/2020 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka w obrębie Klimy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/79/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Huszlew oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Huszlew

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/66/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w obrębie Próchenki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/186/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka w obrębie Wyczółki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/147/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka w obrębach Pietrusy i Nowe Łepki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/201/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek położonych w Łosicach przy ul. Siedleckiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w obrębie Korczówka.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/103/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w obrębie Korczówka.

Zobacz treść planu (PDF).