powiat łosicki

mpzpUchwała nr XXXII/133/2009 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Huszlew.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-23

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXX/184/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice - część 2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-23

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznikczesc 2.pdf
Zalacznik1 arkusz 1.pdf
Zalacznik1 arkusz 2.pdf
Zalacznik1 arkusz 3.pdf
Zalacznik1 arkusz 4.pdf

mpzpUchwała nr XXIII/132/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Łosice dla działki oznaczonej nr 278 położonej w Łosicach przy ul. Krasickiego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-02

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXI/118/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Łosice w obrębie Rudnik gm. Łosice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-17

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.jpg

mpzpUchwała nr XX/104/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Łosice dla działki oznaczonej nr 799 położonej we wsi Niemojki gm.Łosice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-23

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XVIII/93/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-07

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.png
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XLII/286/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-13

Zobacz treść planu (PDF)