powiat przysuski

Uchwała nr XI/86/20 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu oczyszczalni ścieków w sołectwie Grabowa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Klwów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kolonia Ulów.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr V.27.2019 Rady Gminy Potworów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy oraz wybranych obszarów rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej w granicach sołectw Grabowa, Grabowska Wola, Długie, Kacperków i Łojków - etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr V.26.2019 Rady Gminy Potworów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potworów dla terenów zdegradowanych w sołectwie Kolonia Rdzuchów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów – III etap

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów – II etap

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII.230.2018 Rady Gminy Potworów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy w granicach sołectw: Potworów, Łojków i Kozieniec - etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVIII/222/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji złóż gliny w obrębie Borkowice – Etap 1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/221/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kadź

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów.

Zobacz treść planu (PDF).