powiat przysuski

mpzpUchwała nr XXV.237.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy potworów


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXV/126/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Rusinów z wyłączeniem sołectwa Rusinów i części sołectwa Wola Gałecka- II etap


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XIV/59/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Rusinów z wyłączeniem sołectwa Rusinów i części sołectwa Wola Gałecka- I etap.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-10

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr IV/5/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-21

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr V/15/11 Rady Gminy Rusinów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rusinów i części sołectwa Wola Gałecka w gminie Rusinów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-07

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1A-1.jpg
Zalacznik1A-2.jpg
Zalacznik1A-3.jpg

mpzpUchwała nr XXXIII/249/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potworów dla terenów rekreacji i wypoczynku nad zalewem w Rdzuchowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-29

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XLVII/12/2010 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-12

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXIV/226/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru Gminy Klwów - III etap.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-22

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXV/177/09 Rady Gminy Potworów z dnia 24 września 2009r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potworów dla terenów zdegradowanych w sołectwie Kolonia Rdzuchów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-08

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXIII/171/2008 Rady Miasta I Gminy Przysucha z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacji i wypoczynku oraz zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie osiedla "Południe" w mieście Przysucha.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-01-29

Zobacz treść planu (PDF)