powiat sokołowski

Uchwała nr IX/44/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kowiesy, Gminy Bielany, powiat sokołowski

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/120/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Kosów Lacki – tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Grzymały

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/86/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma w miejscowościach Kupientyn, Kupientyn – Kolonia, Nieciecz Włościańska i Niewiadoma

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sokołów Podlaski, dla części miejscowości Węże - pod powierzchniową eksploatację złóż kruszywa naturalnego.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXVI/161/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Kosów Lacki – teren eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Stara Maliszewa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVI/198/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie w obrębie geodezyjnym Suchodół Włościański


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf
Zalacznik10.pdf

Uchwała nr XXVI/161/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Kosów Lacki – teren eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Stara Maliszewa.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/198/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie w obrębie geodezyjnym Suchodół Włościański

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XIV/93/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokołów Podlaski – obszaru pomiędzy ul. Piłsudskiego, Grunwaldzką, Wojska Polskiego i ks. Bosco zwanego ,,Planem osiedla Piłsudskiego”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-19

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

Uchwała nr XIV/93/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokołów Podlaski – obszaru pomiędzy ul. Piłsudskiego, Grunwaldzką, Wojska Polskiego i ks. Bosco zwanego ,,Planem osiedla Piłsudskiego”.

Zobacz treść planu (PDF).