powiat sokołowski

mpzpUchwała nr XXVI/161/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Kosów Lacki – teren eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Stara Maliszewa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVI/198/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie w obrębie geodezyjnym Suchodół Włościański


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf
Zalacznik10.pdf

mpzpUchwała nr XIV/93/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokołów Podlaski – obszaru pomiędzy ul. Piłsudskiego, Grunwaldzką, Wojska Polskiego i ks. Bosco zwanego ,,Planem osiedla Piłsudskiego”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-19

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr IX/52/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Kosów Lacki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-24

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.01.pdf
Zalacznik1.02.pdf
Zalacznik1.03.pdf
Zalacznik1.04.pdf
Zalacznik1.05.pdf
Zalacznik1.06.pdf
Zalacznik1.07.pdf
Zalacznik1.08.pdf
Zalacznik1.09.pdf
Zalacznik1.10.pdf
Zalacznik1.11.1.pdf
Zalacznik1.11.2.pdf
Zalacznik1.11.3.pdf
ZalacznikOZNACZENIA.pdf

 

mpzpUchwała nr XLIII/261/10 Rady Gminy w Bielanach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Patrykozy w Gminie Bielany, dotyczącego działki nr 314.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-31

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXXI/169/2009 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Kosów Lacki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/158/2009 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Węże, gmina Sokołów podlaski - teren powierzchniowej eksploatacji złóż kruszywa naturalnego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-20

Zobacz treść planu (PDF)