powiat przasnyski

mpzpUchwała nr XV/104/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz, części wsi Bartniki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-04

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.jpg
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf

mpzpUchwała nr XLV/359/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla fragmentów miejscowości Mchowo.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-07

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/188/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 5 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec – Stegna i części wsi Ulatowo-Pogorzel.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-27

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr VIII/32/2009 Rady Gminy w Krasnem z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Krasne w obrębie geodezyjnym Krasne.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-02

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/309/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla fragmentów miejscowości Karwacz, Wyrąb Karwacki, Frankowo.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-11-05

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/310/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla koryta rzeki Węgierki, wraz z przylegającym obszarem o szerokości 10m od każdego brzegu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-11-05

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/311/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz pod kopalnie żwiru i piasku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-11-05

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 208/XXIII/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów Gminy Czernice Borowe.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-09-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/249/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "BŁONIE", obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Leszno i Przemysłowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-14

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXXIV/282/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz - wsi Wygoda.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2008-08-02

Zobacz treść planu (PDF)