powiat piaseczyński

Uchwała nr XLIV/370/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - rejon ulicy Polnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 690/XXXII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków Urocze – etap II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 349/XXX/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXII/227/20 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Werdun, rejon ulicy Górna Droga

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXII/228/20 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Kotorydz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLI/336/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dobiesz- rejon Chojnowskiego Parku Krajobrazowego - część III

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLI/337/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Mikówiec - część 2

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 285/VIII/21/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 października 2020r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23 w Konstancinie-Jeziornie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 638/XXX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka CZĘŚĆ II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 637/XXX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolejowymi Warszawa Radom (obszar A6,A7,A10,A11,A15,A28,A29)-etap I, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 532/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.05.2012r. w granicach terenów oznaczonych w tym planie symbolami 1UP i 3U

Zobacz treść planu (PDF).