powiat białobrzeski

Uchwała nr XIV.69.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 376/3 i 376/4 w miejscowości Adamów, gmina Promna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/266/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi, obejmującego działki 1243/150, 1243/151, 1243/152, 1243/153, 1243/154, 1243/155, 1243/156, 1243/157, 1243/158, 1243/159, 1243/160, 1243/161, 1243/162, 1243/163, 1243/164, 1243/165, 1243/166, 1243/167, 1243/168, 1243/169, 1243/170 położone w Białobrzegach.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII.117.2016 Rady Gminy w Promnie z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Promna na rok 2017.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/62/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Promna na rok 2016.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchylenia § 7 pkt 2 uchwały Nr LI/254/14 Rady Gminy Promna z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Promna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LI/254/14 Rady Gminy w Promnie z dnia 17 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Promna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIII/326/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 sierpnia 2014r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi, obejmującego działki nr 2100, 2114/1, 2084/11 i 2084/12 o łącznej pow. 0,1688 ha położone w Białobrzegach przy ul. Reymonta

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XX/104/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem obręby: Biejkowska Wola, Broniszew, Falęcice, Góry/Adamów, Lekarcice Stare, Olszamy, Pnie, Promna, Promna Kolonia,  Przybyszew, Rykały gm. Promna.


Data uchwalenia: 2012-03-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-21

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg

Uchwała nr XX/104/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem obręby: Biejkowska Wola, Broniszew, Falęcice, Góry/Adamów, Lekarcice Stare, Olszamy, Pnie, Promna, Promna Kolonia,  Przybyszew, Rykały gm. Promna.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XIV/105/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Białobrzegi, dla terenów zielonych położonych w Białobrzegach przy ul. Spacerowej i Mikowskiej.


Data uchwalenia: 2012-02-21
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf