powiat białobrzeski

mpzpUchwała nr XX/104/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem obręby: Biejkowska Wola, Broniszew, Falęcice, Góry/Adamów, Lekarcice Stare, Olszamy, Pnie, Promna, Promna Kolonia,  Przybyszew, Rykały gm. Promna.


Data uchwalenia: 2012-03-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-21

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg

mpzpUchwała nr XIV/105/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Białobrzegi, dla terenów zielonych położonych w Białobrzegach przy ul. Spacerowej i Mikowskiej.


Data uchwalenia: 2012-02-21
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XI/77/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Białobrzegi dla terenów położonych w miejscowości Szczyty i Mikówka, Gmina Białobrzegi.


Data uchwalenia: 2011-09-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-21

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc

mpzpUchwała nr IV/19/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi, obejmującej tereny położone w miejscowości Białobrzegi w południowo – zachodniej części miasta w rejonie ul. Młynarskiej (tereny osiedla Borki).


Data uchwalenia: 2011-01-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-07

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr IV/20/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi, obejmującej działkę nr 1243/123 położoną w Białobrzegach przy ulicy Rzemieślniczej.


Data uchwalenia: 2011-01-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-07

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc