powiat Płock

mpzpUchwała nr 836/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzepowo” w Płocku.


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 603/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Graniczna” w Płocku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 602/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielska Targowa” w Płocku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 601/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Bielską a Przemysłową w Płocku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 411/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Kobylińskiego, Bielską, Ostatnią i aleją Spacerową w Płocku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-01

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 342/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Czerwonych Kosynierów na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku będącego zmianą Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-04

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr 719/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-24

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr 569/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Długiej w Płocku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-09-19

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 567/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Witolda Zglenickiego w Płocku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-09-19

Zobacz treść planu (PDF)