mpzpUchwała nr 719/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-24

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc