mpzp Uchwała nr XLVII/416/09 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-11-05

Zobacz treść planu (PDF).