mpzp Uchwała nr LII/460/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Lasówka na działkach nr 6/1, 8/1, 9 i 10.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-17

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.jpg)Zalacznik1.jpg[ ]0 kB