mpzp Uchwała nr XLVI/406/09 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 2 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Paszków (działka nr 129).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-10-15

Zobacz treść planu (PDF).