mpzp Uchwała nr XLVI/405/09 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-11-05

Zobacz treść planu (PDF).