powiat sierpecki

mpzpUchwała nr 244/XXVI/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący wybrane tereny gminy Gozdowo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 312/XLI/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpc-Zachód.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 274/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Rypińskiej, Ziemiańskiej i Armii Ludowej w Sierpcu


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 120/XII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo obejmującego wybrane obszary planistyczne.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-28

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.1.jpg
Zalacznik3.2.jpg
Zalacznik3.3.jpg

mpzpUchwała nr 98/XVI/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mochowo dla fragmentów wsi Mochowo, Bożewo Nowe.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-11

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.JPG
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc

mpzpUchwała nr 69/XIII/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mochowo, dla fragmentów wsi: Ligowo, Rokicie, Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe, Żółtowo, Grodnia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-22

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.jpg
Zalacznik6.jpg
Zalacznik7.jpg
Zalacznik8.jpg
Zalacznik9.jpg
Zalacznik10.jpg
Zalacznik11.jpg
Zalacznik12.doc
Zalacznik13.doc

mpzpUchwała nr 327/XXXIX/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Sierpca w granicach wyznaczonych przebiegiem ulic:Mickiewicza – Płocka – Białobłocka – Mickiewicza.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-20

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 282/XXXII/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpc - Zachód.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-11-28

Zobacz treść planu (PDF)