powiat sierpecki

Uchwała nr 235/XXXII/2020 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca, którego granice wyznaczają tereny położone wzdłuż: ul. Kościuszki – ul. Głowackiego – ul. Wróblewskiego – ul. Bema – tereny rolnicze przy wschodniej granicy admini-stracyjnej miasta

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 226/XXXI/2020 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpc – Zachód (etap I)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 126.XV.2020 Rady Gminy Mochowo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mochowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mochowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 127.XV.2020 Rady Gminy Mochowo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bożewo Nowe w gminie Mochowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 96.XIII.2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Cieślin, Łukoszyno – Biki, Mochowo Nowe, Mochowo – Parcele, w gminie Mochowo etap II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 95.XIII.2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bożewo, Bożewo Nowe, Ligówko, Malanowo Stare, Mochowo – Parcele, Zglenice Małe w gminie Mochowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 94.XIII.2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Cieślin w gminie Mochowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 62.IX.2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bożewo, Bożewo Nowe, Mochowo Parcele i Bendorzyn w gminie Mochowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 34/VI/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Malanowo Stare, Cieślin, Ligowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele w gminie Mochowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 33/VI/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bożewo, Bożewo Nowe, Kokoszczyn, Ligowo, Ligówko, Malanowo Stare, Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Zglenice Budy, Zglenice Małe, Żurawin w gminie Mochowo

Zobacz treść planu (PDF).