powiat siedlecki

Uchwała nr XXIII/104/2020 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo dla obrębów Modła, Nowa Otocznia, Stara Otocznia - część 1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII.106.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kotuń.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVII/329/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Teodorów, Gmina Skórzec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVII/328/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żelków, Gmina Skórzec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLII.297.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gręzów, Broszków, Polaki .

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLI/348/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zbuczyn.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/252/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część „D”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/254/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część „F”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część „E”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/255/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część „G”

Zobacz treść planu (PDF).