powiat siedlecki

mpzpUchwała nr XXXV/257/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV „Miłosna – Siedlce-Ujrzanów” dla części wsi Lipniak, Stok Wiśniewski, Myrcha, Wólka Wiśniewska, Mościbrody, Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Helenów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXIII/225/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kotuń dla przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV - część 1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1 rysunek nr 1.pdf
Zalacznik1 rysunek nr 2.pdf
Zalacznik1 rysunek nr 3.pdf

mpzpUchwała nr XXXIII/224/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Polaki - teren usługowo-mieszkaniowy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIII/223/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Polaki dla przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIII/222/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bojmie, Jagodne, Sionna, Mingosy, Wilczonek, Chlewiska i Pieróg dla przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1 rysunek nr 1.pdf
Zalacznik1 rysunek nr 2.pdf
Zalacznik1 rysunek nr 3.pdf
Zalacznik1 rysunek nr 4.pdf
Zalacznik1 rysunek nr 5.pdf
Zalacznik1 rysunek nr 6.pdf
Zalacznik1 rysunek nr 7.pdf

mpzpUchwała nr XXV/201/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego pn. „Budowa napowietrznej linii 400 kV Miłosna – Siedlce – Ujrzanów” w części miejscowości : Gołąbek, Dąbrówka – Ług, Skórzec, Dąbrówka – Stany, Nowaki w gminie Skórzec


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/111/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 15 maja 2013r. W sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-31

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXVI/145/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mordy - terenu zabudowy produkcyjno - usługowej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XVII/124/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Borki Siedleckie i Przygody


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXI/73/2012 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniewo w zakresie tekstu planu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-25

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.JPG