powiat siedlecki

Uchwała nr XXI/73/2012 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniewo w zakresie tekstu planu.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy w części dot. wsi Ostoje i Wojnów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc

Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy w części dot. wsi Ostoje i Wojnów.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Seroczyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-14

Zobacz treść planu (PDF)

Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Seroczyn

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXVIII/141/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniewo.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-09-04

Zobacz treść planu (PDF)

 

Uchwała nr XXVIII/141/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniewo

Zobacz treść planu (PDF).