powiat warszawski zachodni

Uchwała nr XXXII/287/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedliu Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/156/20 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos gmina Kampinos

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/280/20 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego dla działek ewidencyjnych nr 147/1, 147/2, 147/3 i 21/10, obręb ewidencyjny 0003 – obszar I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/163/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 15 września 2020 r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/248/20 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części obrębu PGR Pilaszków – pomiędzy ulicami Wolską i Marszewskiego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/190/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy – etap II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/224/20 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części obrębu PGR Szeligi – w rejonie ul. Klonowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/178/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap III

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/148/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/152/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Piorunów – Poznańska Północ

Zobacz treść planu (PDF).