powiat warszawski zachodni

mpzpUchwała nr XLVI/378/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Radonice przy Obwodnicy – etap 1


Data uchwalenia: 2014-06-16
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XLVII/456/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla części obszaru Ożarów Wieś –Poznańska


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/269/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka (podzielona działka o nr ew. 191) w Gminie Leszno


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIX/305/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXIX/304/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bramki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr LI/295/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/271/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska, Etap III część A


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXV/238/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 26 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaborów ulica Szkolna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXI / 166 / 12 Rady Gminy Izabelin z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Laski dla ul. Cyklistów wraz z terenem przyległym, Etap I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-28

Zobacz treść planu (PDF).