gmina Błonie

mpzpUchwała nr XLVI/378/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Radonice przy Obwodnicy – etap 1


Data uchwalenia: 2014-06-16
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXIX/305/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXIX/304/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bramki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XIV/81/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 października 2011r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-31

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr LVI/401/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewo Parcela.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-14

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr LVI/402/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Marysinek.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-11

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr L/351/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla obszaru wsi Rochaliki w jej granicach administracyjnych.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-09

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr L/349/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla obszaru wsi Stary Łuszczewek w jej granicach administracyjnych.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-09

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr LIII/370/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Błonie dla obszaru wsi Stary Łuszczewek w jej granicach administracyjnych.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-09

Zobacz treść planu (PDF)