powiat makowski

mpzpUchwała nr XXIV/197/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonka


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIV/196/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia: Miejcowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonka


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XX/102/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szelków.


Data uchwalenia: 2012-08-1
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-25

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XVI/80/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Chełchy Klimki, Gościejewo, Karniewo, Obiecanowo, Romanowo, Słoniawy, Szwelice, Tłucznice, Zakrzewo i Żabin Karniewski, gmina Karniewo.


Data uchwalenia: 2012-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3a.jpg
Zalacznik3b.jpg
Zalacznik3c.jpg
Zalacznik4a.jpg
Zalacznik4b.jpg
Zalacznik5a.jpg
Zalacznik5b.jpg
Zalacznik6.jpg
Zalacznik7a.jpg
Zalacznik7b.jpg
Zalacznik8.jpg
Zalacznik9.jpg
Zalacznik10a.jpg
Zalacznik10b.jpg
Zalacznik11.doc
Zalacznik12.doc

mpzpUchwała nr 118/XIX/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 16 maja 2012r. w sprawie uchwalenia: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁONIAWY-BRAMURA SOŁECTW: CHODKOWO ZAŁOGI, BOBINO WIELKIE, WĘGRZYNOWO, SZLASY BURE, STARY PODOŚ, KOBYLINEK, RETKA, PŁONIAWY-BRAMURA, JACIĄŻEK, OBŁUDZIN, KRZYŻEWO BOROWE


Data uchwalenia: 2012-05-16
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-12

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 38/VII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Płoniawy-Bramura uchwalonym uchwalą nr 143/XXVIII/05 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 09 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płoniawy-Bramura.


Data uchwalenia: 2011-05-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-08

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr III/17/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Paulinowo.


Data uchwalenia: 2011-01-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-14

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr III/16/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaszewiec.


Data uchwalenia: 2011-01-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-14

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr III/15/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chełsty.


Data uchwalenia: 2011-01-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-14

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr III/18/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Dzbądz.


Data uchwalenia: 2011-01-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-14

Zobacz treść planu (PDF)