powiat makowski

Uchwała nr X/68/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów, obszary F, G

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Placu Obrońców Różana w Różanie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dyszobaba

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LII/371/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów, obszar A, B, C, D, E

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LII/372/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LII/370/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Maków Mazowiecki - w obrębie sektora D

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVII/344/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Maków Mazowiecki w obrębie sektora A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/146/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karniewo, części wsi Słoniawy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/147/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karniewo, części wsi Słoniawy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/136/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karniewo, wsi Karniewo

Zobacz treść planu (PDF).