powiat szydłowiecki

Uchwała nr XX/137/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy nowej dzielnicy przemysłowej S2 w mieście Szydłowcu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/138/2020 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/87/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum mieszkaniowo-usługowego w miejscowości Chlewiska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/47/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwach Chlewiska i Wola Zagrodnia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/48/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum mieszkalno-usługowego w miejscowości Chlewiska – etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/64/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLV/324/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Gąsawy Rządowe, gmina Jastrząb – część nr 1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/71/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 2 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów infrastruktury sportu i rekreacji w sołectwach Budki i Leszczyny – etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIV/315/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów osiedla zabudowy jednorodzinnej Gminy Jastrząb

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVIII/327/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodniej części miasta Szydłowca, część I

Zobacz treść planu (PDF).