powiat szydłowiecki

mpzpUchwała nr 222/XXXVI/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Ciechostowice, Majdów, Łazy – gmina Szydłowiec


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 134/XXI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo- zachodniej części miasta Szydłowca, część I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXIV/122/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o funkcji usługowej i mieszkaniowej w Orońsku - Etap I.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-27

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 96/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-14

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr 309/LIX/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru - Strefa nowej dzielnicy przemysłowej S 2 w mieście Szydłowcu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-11

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XLIII/157/10 Rady Gminy Jastrząb z dnia 21 maja 2010r. w sprawie planu zagospodarow3ania przestrzennego terenów osiedla zabudowy jednorodzinnej położonych w sołectwie Jastrząb w Gminie Jastrząb.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-31

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 212/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru – Strefa historycznego centrum S1 w mieście Szydłowcu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-11-28

Zobacz treść planu (PDF)