Powiat Ostrołęka

mpzpUchwała nr 476/LXI/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Śródmieście Płn. – 11 Listopada" w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej AU6.


Data uchwalenia: 2009-12-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-15

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr 517/LXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” dla części jednostki strukturalnej MWU 7.


Data uchwalenia: 2010-03-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik0EAB8B72-92C2-4A06-8FDB-CBF4C7E5CF89.jpg

mpzpUchwała nr 574/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Gorbatowa” w Ostrołęce.


Data uchwalenia: 2010-08-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-12

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.JPG

mpzpUchwała nr 576/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd-Goworowska” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej UU6c (działka nr 50095/15).


Data uchwalenia: 2010-08-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-12

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr 575/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej UU1a.


Data uchwalenia: 2010-08-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-12

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr 589/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Łużycka” w Ostrołęce.


Data uchwalenia: 2010-09-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-27

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr 588/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Turskiego” w Ostrołęce.


Data uchwalenia: 2010-09-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-27

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr 587/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej RP.


Data uchwalenia: 2010-09-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-27

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr 73/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Elektrownia I” w Ostrołęce.


Data uchwalenia: 2011-04-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-20

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik.doc
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr 154/XIV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Turskiego - bocznica” w Ostrołęce.


Data uchwalenia: 2011-10-6
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc