powiat gostyniński

Uchwała nr 216/XXV/2020 Rady Gminy Gostynin z dnia 23 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 74/7 i 106/16 położonych we wsi Miałkówek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 217/XXV/2020 Rady Gminy Gostynin z dnia 23 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 435/1, 435/2, 435/3, 435/4 położonych w miejscowości Klusek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/41/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gorzewo Kolonia gmina Szczawin Kościelny.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 29/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 128/8 w miejscowości Miałkówek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 193/LV/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Sanniki dla terenów w granicach wyznaczonych w obrębach Lwówek i Krubin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 208/XXXV/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 207/XXXV/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 201/XXXIV/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nagodów, gmina Gostynin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 124/XXII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 202/8 położonej we wsi Białe gmina Gostynin.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 104/XIX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 202/17, 202/18, 202/19 położonych we wsi Białe gmina Gostynin.

Zobacz treść planu (PDF).