powiat gostyniński

mpzpUchwała nr 209/XLIV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Czyżew, Krubin i Aleksandrów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr 211/XLIV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Lwówek i Krubin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr 222/XXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr 155/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 197/XXV/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Gorzewo i Klusek.


Data uchwalenia: 2012-11-7
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-22

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr 107/XIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Bagnistej ( obecnie ul. Termalnej ) w Gostyninie.


Data uchwalenia: 2012-02-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-14

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 106/XIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla układu komunikacyjnego miasta Gostynina.


Data uchwalenia: 2012-02-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-13

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr 100/XIII/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i części wsi Aleksandrynów, gmina Gostynin.


Data uchwalenia: 2011-10-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-03

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc

mpzpUchwała nr 85/XII/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Strzałki i części wsi Osada gmina Gostynin.


Data uchwalenia: 2011-09-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-22

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc

mpzpUchwała nr 52/IX/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina.


Data uchwalenia: 2011-05-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-24

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf