powiat ostrowski

Uchwała nr 200/XXVI/2020 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zawisty Podleśne gmina Małkinia Górna w części dotyczącej działek o numerach ewidencyjnych 618, 619, 620, 621, 622/1 i 623

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/179/2020 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/100/20 Rady Gminy Nur z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur - Etap II (tereny rolne)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/65/19 Rady Gminy Nur z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur - Etap II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/22/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego część obrębu Gąsiorowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gminy Stary Lubotyń.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI.224.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Bartosy, Przyborowie i Trynosy-Osiedle w gminie Wąsewo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 307/XLVIII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna - obszar w obrębie części miejscowości Małkinia Górna i Kańkowo (teren przy ulicy Przedszkolnej i Leśnej)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/191/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Stary Lubotyń.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/201/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Zaręby Kościelne dla terenów położonych w obrębie wsi Stara Złotoria

Zobacz treść planu (PDF).