powiat ostrowski

mpzpUchwała nr XXXVII/159/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.docx
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.doc

mpzpUchwała nr XX/116/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń w zakresie fragmentów wsi Koskowo, Lubotyń-Kolonia, Lubotyń-Włóki, Rogowo-Folwark, Stare Rogowo, Sulęcin Szlachecki, Żochowo.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-06

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik1a.pdf
Zalacznik1b.pdf
Zalacznik1c.pdf
Zalacznik1d.pdf
Zalacznik1e.pdf
Zalacznik1f.pdf
Zalacznik1g.pdf

mpzpUchwała nr XIII/139/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Mazowiecka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr X/61/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń w zakresie fragmentów sołectw: Koskowo, Lubotyń-Kolonia, Lubotyń-Morgi, Lubotyń-Włóki, Stary Lubotyń, Turobin-Brzozowa, Stary Turobin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik2.doc
Zalacznik1.jpg
Zalacznik1a.jpg
Zalacznik1b.jpg
Zalacznik1c.jpg
Zalacznik1d.jpg
Zalacznik1e.jpg
Zalacznik1f.jpg
Zalacznik1g.jpg
Zalacznik1i.jpg
Zalacznik1j.jpg
Zalacznik1k.jpg
Zalacznik1l.jpg
Zalacznik3.doc
Zalacznik1h.jpg

mpzpUchwała nr VII/42/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń w zakresie fragmentów sołectw Chmielewo, Gawki, Gumowo, Podbiele, Rząśnik, Sulęcin Szlachecki, Sulęcin Włościański, Świerże, Żochowo, Żyłowo.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-04

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik1a.pdf
Zalacznik1b.pdf
Zalacznik1c.pdf
Zalacznik1d.pdf
Zalacznik1e.pdf
Zalacznik1f.pdf
Zalacznik1g.pdf
Zalacznik1h.pdf
Zalacznik1i.pdf
Zalacznik1j.pdf
Zalacznik1k.pdf
Zalacznik1l.pdf
Zalacznik1ll.pdf
Zalacznik1n.pdf
Zalacznik1o.pdf
Zalacznik1m.pdf

mpzpUchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń w zakresie fragmentów sołectw Budziszki, Gniazdowo, Rogowo Folwark, Stare Rogowo, Kosewo.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-04

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik1a.pdf
Zalacznik1b.pdf
Zalacznik1c.pdf
Zalacznik1d.pdf
Zalacznik1e.pdf
Zalacznik1f.pdf
Zalacznik1g.pdf
Zalacznik1h.pdf
Zalacznik1i.pdf
Zalacznik1j.pdf
Zalacznik1k.pdf
Zalacznik1l.pdf
Zalacznik1m.pdf
Zalacznik1n.pdf
Zalacznik1o.pdf
Zalacznik1p.pdf
Zalacznik1r.pdf
Zalacznik1s.pdf
Zalacznik1ll.pdf

mpzpUchwała nr VII/43/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń w zakresie fragmentu sołectwa Rabędy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-04

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXIII/136/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaręby Kościelne.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-10-01

Zobacz treść planu (PDF)