powiat ostrowski

Uchwała nr XV/100/20 Rady Gminy Nur z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur - Etap II (tereny rolne)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/65/19 Rady Gminy Nur z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur - Etap II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/157/17 Rady Gminy Nur z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur - Etap I

Zobacz treść planu (PDF).