powiat garwoliński

mpzpUchwała nr XXXIII/178/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno we wsiach Reducin i Łąki


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXII.195.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pilawa


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXI/250/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów - Rynek z przyległymi ulicami


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXI/93/2012 Rady Miasta Garwolin z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Garwolinie przy Al. Legionów pomiędzy rzeką Wilgą, a osiedlem mieszkaniowym "Zarzecze".


Data uchwalenia: 2012-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-27

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXI/92/2012 Rady Miasta Garwolin z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Garwolinie pomiędzy ul. Polną, a osiedlem mieszkaniowym „Działki”.


Data uchwalenia: 2012-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-15

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXI/91/2012 Rady Miasta Garwolin z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Garwolinie pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Księcia Janusza I.


Data uchwalenia: 2012-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-12

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XV / 118 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Miasto Łaskarzew na lata 2012 - 2016.


Data uchwalenia: 2011-12-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-07

Zobacz treść planu (PDF)

zalacznik1.docx

mpzpUchwała nr V/24/11 Rady Gminy Wilga z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Turystyczno - Wypoczynkowego Wilga.


Data uchwalenia: 2011-06-3
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-25

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.doc
Zalacznik7.doc

mpzpUchwała nr XXVII/191/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów, teren zabytkowego parku dworskiego.


Data uchwalenia: 2010-03-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-22

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XLII/172/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, położonego w Garwolinie wzdłuż obwodnicy miasta, na północ od ul. Stacyjnej.


Data uchwalenia: 2009-06-1
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-14

Zobacz treść planu (PDF)