powiat garwoliński

Uchwała nr XXVIII/149/20 Rady Gminy Wilga z dnia 29 października 2020 r. w sprawie odmowy wstrzymania wykonania uchwały Nr XXII/116/20 Rady Gminy Wilga z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Celejów.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI.181.2020 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX.144.2020 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/116/20 Rady Gminy Wilga z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Celejów.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/99/2020 Rady Gminy Górzno z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ul. Mazowieckiej w obrębie geodezyjnym Górzno w gminie Górzno

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII.116.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pilawa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII.117.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pilawa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego miasta Żelechów i części obrębu geodezyjnego Stefanów w gminie Żelechów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr L/267/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parysów w obrębie geodezyjnym Wola Starogrodzka dla działki nr 141/2

Zobacz treść planu (PDF).