powiat ostrowski

Uchwała nr XVIII/179/2020 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLII/309/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/65/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Mazowiecka obejmującego część obrębów Komorowo, Prosienica, Jelenie i Nieskórz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/58/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Mazowiecka obejmującego część obrębów Komorowo, Prosienica, Jelenie i Nieskórz

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXVII/159/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.docx
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.doc

Uchwała nr XXXVII/159/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XIII/139/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Mazowiecka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

Uchwała nr XIII/139/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Mazowiecka.

Zobacz treść planu (PDF).