powiat ostrowski

Uchwała nr XLII/309/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/180/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Zaręby Kościelne dla terenów położonych w obrębie wsi Zaręby Kościelne i Nienałty Brewki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/157/17 Rady Gminy Nur z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur - Etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 100/XVIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna – obszar położony w rejonie istniejącego cmentarza.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/81/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Zaręby Kościelne, obejmującego części wsi: Kępiste-Borowe, Rostki-Daćbogi, Niemiry, Kańkowo-Piecki, Stara Złotoria, Nowa Złotoria

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/65/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Mazowiecka obejmującego część obrębów Komorowo, Prosienica, Jelenie i Nieskórz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/58/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Mazowiecka obejmującego część obrębów Komorowo, Prosienica, Jelenie i Nieskórz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/34/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego część obrębu Zgleczewo Szlacheckie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 24/VII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna (obręb geodezyjny Zawisty Podleśne, działki nr ewid. 617/1 i 617/2).

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr II.14.2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo w zakresie fragmentu sołectwa Zastawie

Zobacz treść planu (PDF).