powiat ostrowski

Uchwała nr XXXI/235/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego części obrębu Zgleczewo Szlacheckie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXV/248/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXV/249/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXVII/159/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.docx
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.doc

Uchwała nr XXXVII/159/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XX/116/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń w zakresie fragmentów wsi Koskowo, Lubotyń-Kolonia, Lubotyń-Włóki, Rogowo-Folwark, Stare Rogowo, Sulęcin Szlachecki, Żochowo.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-06

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik1a.pdf
Zalacznik1b.pdf
Zalacznik1c.pdf
Zalacznik1d.pdf
Zalacznik1e.pdf
Zalacznik1f.pdf
Zalacznik1g.pdf

Uchwała nr XX/116/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń w zakresie fragmentów wsi Koskowo, Lubotyń-Kolonia, Lubotyń-Włóki, Rogowo-Folwark, Stare Rogowo, Sulęcin Szlachecki, Żochowo.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XIII/139/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Mazowiecka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

Uchwała nr XIII/139/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Mazowiecka.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr X/61/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń w zakresie fragmentów sołectw: Koskowo, Lubotyń-Kolonia, Lubotyń-Morgi, Lubotyń-Włóki, Stary Lubotyń, Turobin-Brzozowa, Stary Turobin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik2.doc
Zalacznik1.jpg
Zalacznik1a.jpg
Zalacznik1b.jpg
Zalacznik1c.jpg
Zalacznik1d.jpg
Zalacznik1e.jpg
Zalacznik1f.jpg
Zalacznik1g.jpg
Zalacznik1i.jpg
Zalacznik1j.jpg
Zalacznik1k.jpg
Zalacznik1l.jpg
Zalacznik3.doc
Zalacznik1h.jpg