powiat ostrowski

Uchwała nr XXXI.224.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Bartosy, Przyborowie i Trynosy-Osiedle w gminie Wąsewo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr II.14.2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo w zakresie fragmentu sołectwa Zastawie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXV/248/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXV/249/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo

Zobacz treść planu (PDF).