Uchwała nr XXXI/191/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Stary Lubotyń.

Zobacz treść planu (PDF).