Uchwała nr IV/22/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego część obrębu Gąsiorowo

Zobacz treść planu (PDF).